Projekt

Názov Projektu:                          Nízkokapacitné zariadenie pre seniorov Saint Michal

Kód Projektu:                            13I01-22-V02-00051

Miesto realizácie Projektu:      Prakovce (okres Gelnica)

Oprávnené aktivity Projektu:  Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia                                                                             stavebných objektov, ktoré budú poskytovať služby                                                               na komunitnej báze

Obdobie realizácie:                  01.03.2024 – 30.06.2025

Druh zariadenia:                       Sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest

Druh sociálnej služby:              Zariadenie pre seniorov

Rozpočet Projektu:                  3 530 000, 00 EUR

Vykonávateľ:                              Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Vizualizácie:


Dokumenty: