Dom seniorov Saint Michal, n.o.

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.